" Raamatud on nagu sisemine varras, mille najal õpid oma hinge aitama. Kui loed üht raamatut juba mitmendat korda, sest see on sind alati aidanud, siis aitab see sind nüüdki. "

Leelo Tungla luulekogudes valitsevad isiklikud elamused ja romantilised meeleolupildid.

Edasi liikus ta üldistavama eluvaatluse ja argisema stiili poole.

Kogusid "Raamat ja kask" ja "Veni, vidi, vidiit..." iseloomustavad elumõtisklused ja teatav didaktiline hoiak.

"Mullaketraja" ja "Tedremängu" peateemaks on inimese side, kodu, perekonna ja rahvaga, mis on nähtud ja mõtestatud naise ning ema vaatepunktist.

Alates kogust "Valguse aine" on Tungla lüürika ajalaululine.

Leelo Tungal käsitleb oma jutustustes noorte inimeste eneseotsimist, suhteid perekonna, õpetajate ja eakaaslastega.


Praegu käsil:
"Seltsimees lapse" teine osa, pealkirjaks "Samet jaSaepuru".
Samal ajal näeb vaeva ka autobiograafiaga.
Tulemas on Beebits. See on mudilasteraamat.
Käsil on ka luulekogu ja CD.

"Üks minu jaoks väga oluline teos on aabits, mille tegime koos õpetaja Ene Hiiepuu ja kunstnik Edgar Valteriga. "


Jan Kaus on Leelo Tungla luule kohta öelnud:

Leelo Tungal on laste sõber, muhe ja lahke lastekirjanik.
Ta on aastate jooksul kirjutanud täiesti tõsiseltvõetavat täiskasvanuluulet.
Leelo Tungal kasutab rütmilis-riimist lahendust.
"Tegu on harukordse poeetilise keeletajuga, mida võiks nimetada kirjutuseks. "
"Tungla sõnamängud ei söö sisu, vaid vastupidi - toovad sisu paremini nähtavale. "
Leelo Tungal on üks vilunuimatest vormitunnetajatest, kellel on vere asemel soontes poeetiline keel.
"Laenates Leelolt endalt: keel avaneb ta luules justkui "seesama "sesam"" .
"Saab vaadata, kuidas on aja jooksul muutunud, rikastunud Leelo Tungla luule rõhuasetused. Kuidas loodusluulesse on vaikselt kasvanud mõtisklusi inimeste (nii iseenese kui teiste) ja kõiksuse üle. "
Uueks teemaks Leelo Tungla luules on sotsiaalne tundlikkus.
Tunglal on väga isiklik kuule, isiklikust elust.
Tema luule on inimlik.
Leelo Tungla luule mõjub pihtimusliku ja intiimsena.
Luulekogu "Täisminevik" sisaldab märkimisväärset siirust ja vaimukust.

Leelo Tungal on üks andekaimatest luuletajatest.