Leelo Tungla värsitehnika on valdavalt traditsiooniline, see rakendub nii nõudlikes klassikalistes luulevormides kui ka lihtsates laululistes stroofides. Viljakas ja mitmekülgne on olnud autori tegevus lastekirjanikuna. Mudilastele ja nooremale koolieale on ta avaldanud väga palju sõnaleidlikke raamatuid ja vihikuid.

Leelo Tungal on kirjutanud proosaraamatuid ka keskmisele ja vanemale koolieale. Maaelu tutvustav jutt "Kartul, lehm ja kosmonaut" on määratud noorematele lastele.

Teoste loomisel on Leelo Tungal osav, tema sõnavara on rikas ja õpilassläng parasjagu markeeriv, mitte pealetükkiv. Naerutamise kõrvale on kirjanik seadnud ka tõsisemaid eesmärke, puudutanud noorte boheemlaslike kunstiinimeste elulaadi, millele ta annab ühtlasi omapoolse hinnangu. Riivamisi on kõne alla võetud rahvusküsimus, probleem eestlaste olemisest ja püsimisest, mis raamatute ilmumisaja tingimustes oli üsnagi erandlik teema.  

Leelo Tungal käsitleb tänapäeva sotsiaalset ja väga muret pakkuvat probleemi - alkoholismi - lapse seisukohast. Samuti ka surma ja vargust.

Leelo Tungal oskab oma värssides lugejatega saavutada sooja ja loomuliku kontakti.

Ühistöös E. Hiiepuu ja E. Valteriga on valminud aabits (1997) ja I klassi lugemik (1998), koos E. Hiiepuuga II klassi lugemik (1998).
Tungal on koostanud ka koolihuumori kogumikke.
Nukuteatsis on lavastatud ka Leelo Tungla näidendeid.

Ta on kirjutanud libreto R. Kangro ja A. Valkoneni rokkooperile "Põhjaneitsi" ja palju teisi tekste ooperitele ja muusikalidele.

Lastekaitse Liidu toetajaliige 1995

MTÜ Hea Laps esimees 1997