"Kui valida kas kirjutada või käia ennast näitamas, siis ma küll parema meelega kirjutaksin. "

  • Eesti keele õpetajana Ruila 8-klassilises koolis

  • Eesti keele õpetajana Tallinna 36. keskkoolis

  • Korrektorina filmilaenutuskontoris

  • Perioodiliste väljaannete Tallinna Polütehniline Instituut, Meie Repertuaar, Pioneer ja Täheke toimetuses

  • Nukuteatri kirjandusala juhatajana aastatel 1981 - 1984

  • Vabakutseline kirjanik 1984 - 1990

  • Eesti keele ja kirjandyse õpetaja Ruila Põhikoolis 1990 - 1995

  • Paralleelselt sellega ka ajalehe Eesti Maa kultuuritoimetaja 1993 - 1996 ja

  • Lasteajakirja Hea Laps peatoimetaja 1994 - 1995

  • Pärast lühikest vaheaega taas ajakirja Hea Laps peatoimetaja"Üksindus tugevdab tahet ennast ükskõik mil kombel maksma panna ja nii tekibki mõttetu agressiivsus: pole kerge olla üksinda kõigi vastu!"